Samarbeidspartnere

Postens samarbeidspartnere innenfor arbeidet med miljø- og mangfold:

Norsk Folkehjelp

Posten samarbeider med Norsk Folkehjelp om ”rasismefri sone” og har dermed forpliktet seg til å ha en utadrettet rasismefri profil. Samarbeidet muliggjør også kompetanseheving innen integrerings- og mangfoldsarbeid.

VOX, Kunnskapsdepartementet

Konsernet jobber aktivt for å heve generell basiskompetanse hos voksne arbeidstakere og heve språkkompetansen hos sine medarbeidere med innvandrerbakgrunn. Samarbeidsvtalen med innebærer at konsernet mottar midler til dette viktige arbeidet.

Svanens Innkjøperklubb

Posten er medlem av Svanens innkjøperklubb som skal bidra til at Posten velger leverandører som oppfyller våre krav til miljøhensyn og produkter som har de beste miljøegenskapene.

SINTEF

Posten har deltatt i PRINT (Prioritering av Næringstrafikk) sammen med SINTEF for å se på hvordan man kan forbedre fremkommelighet og pålitelighet for næringstrafikk.

NHO Klimapanelet

Posten har bidratt til NHOs klimahandlingsplan gjennom utarbeidelse av bransje-temahefte og konsernsjefen som sitter som medlem i Næringslivets Klimapanel.

Post Europ og International Post Corporation (IPC)

De internasjonale samarbeidsforaene Post Europ og IPC samler postvirksomheter I Europa og hele verden for blant annet å utveksle erfaringer fra miljøarbeidet.

Klimaløftet

Posten er samarbeidspartner i ”Klimaløftet” som Miljøverndepartementet iverksatte våren 2007. Posten er en av 28 samarbeidstakere fra næringslivet som har forpliktet seg til å jobbe aktivt med å bedre sine miljøprestasjoner.

Fremtidens Byer

Fremtidens byer er et samarbeid mellom staten og de 13 største byene i Norge om å redusere klimagassutslippene – og gjøre byene bedre å bo i.

Grønt Punkt

Grønt Punkt Norge AS sikrer og administrerer finansiering av returordningene for plast-, metall- og glassemballasje, emballasjekartong, drikkekartong og bølgeknapp.

Klimapakten Stockholm Stad

Samarbeid om å forbedre klima i Stockholm. Bring deltar i dette arbeidet.