Posten og samfunnsansvar

Posten er bevisst sitt samfunnsansvar og har opp gjennom årene bidratt positivt til samfunnet vi er en del av.

Å sende posten med tog er miljøvennlig.

Posten og Bring er en av Nordens største transport- og logistikkvirksomheter, og en viktig samfunnsaktør. I tillegg til å utføre Postens samfunnsoppdrag - å levere gode og rimelige posttjenester i hele Norge - tar konsernet samfunnsansvar. For Posten betyr samfunnsansvar å gjennomføre frivillige tiltak som ikke nødvendigvis fremmer kortsiktig lønnsomhet og som heller ikke er lov- eller konsesjonsbelagt.

To satsingsområder

Konsernet har valgt miljø og integrering som sine to satsingsområder. Disse to områdene er prioritert fordi det er relevant for alle Postens virksomhetsområder og for alle land vi opererer i. I tillegg til at konsernet, som en av Norges største virksomheter og en meget stor virksomhet i Norden, kan ta en ledende rolle på områdene.

OBS Hvordan jobber Posten for et bedre miljø?

OBS Hvordan jobber Posten med integrering?

 

Statens krav til Posten

Postens eigar krev. ”Det overordna målet på postområdet er å sikre eit landsdekkjande tilbod om formidling av leveringspliktige posttenester til rimeleg pris og med god kvalitet. Denne målsetjinga blir i dag i all hovudsak sikra gjennom sektorspesifikk regulering og statleg kjøp av ulønsame posttenester.”

OBS Les hele Stortingsmeldingen for Posten her: Virksomheten til Posten Norge AS .