Samfunnsansvar

SAMFUNNSANSVAR: For Posten betyr samfunnsansvar å gjennomføre frivillige tiltak som ikke nødvendigvis fremmer kortsiktig lønnsomhet og som heller ikke er lov- eller konsesjonsbelagt. Konsernet har valgt miljø og integrering som sine to satsingsområder.

059593

Miljø

Posten Norge ønsker å bidra til at virksomheten er miljøbevisst og respektert av kunder, medarbeidere og samfunn.

Vårt miljøarbeid
Integrering er ett av to satsingsområder til Posten.

Mangfold og integrering

13 prosent av Posten Norges medarbeidere har innvandrerbakgrunn. Som samfunnsaktør ønsker Posten å bidra til god integrering.

Vårt arbeid med integrering
Konsernets satsning på HMS har gitt resultater.

HMS

Lavere sykefravær, lavere uføretrygd og lavere H-verdi. Konsernets satsing på HMS har gitt resultater.

En bedre arbeidsplass
40 %

Visste du at…

...målet er å redusere CO2-utslipp med 40 prosent innen utgangen av 2020, basert på utslippsnivået i 2009?