Personvern for Posten og Bring

Forklaring av noen generelle begreper om behandling av personopplysninger


Personopplysninger

er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Som eksempel kan nevnes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.


Behandling av personopplysninger
vil i følge personopplysningsloven si enhver bruk av personopplysninger, som for eksempel innsamling, registrering, sammenstilling, lagring og utlevering eller en kombinasjon av slike bruksmåter.
Posten Norge AS er behandlingsansvarlig og/eller databehandler i relasjon til de dataene vi behandler.

Postens behandling av personopplysninger
Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av gjeldende lov og forskrift, samt i henhold til eventuell konsesjon fastsatt av Datatilsynet . Personopplysninger hentes inn for at selskapet skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale.

Av og til utfører vi bruker- og kundeundersøkelser for å få en bedre forståelse for behovene til våre besøkende. Vi vil bestrebe oss på å fortelle deg hvordan vi bruker disse opplysningene.

Normalt kan du besøke våre nettsider uten å avsløre hvem du er, eller gi opplysninger om deg selv. Våre web-servere registrerer bare domenenavnet, ikke e-postadressen, til dem som besøker nettsidene. Til denne målingen brukes cookies og script fra analyseverktøy.

Vi bruker nærmere bestemt SiteCatalyst og Google Analytics til å samle inn anonyme besøksdata for bedre å kunne forstå og forbedre bruken av våre nettsider. Dersom du ikke ønsker å la deg spore av disse verktøyene kan du bruke denne linken for å velge deg ut av Google Analytics bruk av anonyme data , eller denne for å be SiteCatalyst om å ikke samle inn data om deg .

Google Ad Network gir oss kunnskap om effektiv annonsering med Google. Google Ad Network samler informasjon for å forbedre sine globale produkter og tjenester.   Bruk denne linken for å velge deg ut av Google Ad Networks bruk av anonyme data.

Personopplysningene kan også utleveres til selskap/organisasjoner Posten samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov og/eller avtale.

Dersom Posten har lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Merk at Postens behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort på de spesifikke produktsidene.

Innsyn og retting
I henhold til personopplysningslovens § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Postens kundesenter, Posten Norge AS, Postboks 1500 Sentrum, 0001 Oslo. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller de er ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27.

Oppbevaring og sletting
I henhold til personopplysningslovens § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Posten lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.