Vår visjon og verdiplattform

Visjon

Posten Norge skal bli: Verdens mest fremtidsrettede post- og logistikkonsern. Mer om vår visjon.  

Forretningside

Posten utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk – med Norden som hjemmemarked.

Våre leveregler

Et godt omdømme og sterk konkurransekraft starter innenfra. Verdier, ledelsesprinsipper og etiske retningslinjer er våre felles leveregler og noe av det limet som binder et mangfoldig konsern som vårt sammen. Våre leveregler er rettesnor for alle beslutninger.

Hovedmål

Hovedmålene tar utgangspunkt i de krav og mål som er satt for virksomheten og er:

  • Fornøyde kunder
  • Ledende markedsposisjoner
  • Lønnsom vekst og konkurransedyktig verdiutvikling
  • Attraktive arbeidsplasser og godt arbeidsmiljø