Post

Divisjon Post er en betydelig aktør i det norske og nordiske kommunikasjonsmarkedet.

PNO-om-virksomheten-post
  • Privatmarkedet betjenes gjennom Posten i Norge, og bedriftsmarkedet gjennom Bring i Norge og Norden.
  • Har ansvar for de tradisjonelle posttjenestene i Norge (inkludert konsesjonsbelagte tjenester) og Sverige (gjennom Bring Citymail).
  • Driver konsernets satsing på digitale tjenester og dialogtjenester.
  • Utvikler nye fysiske og digitale tjenester og infrastruktur.

 

Forretningområder

  • Posten og Bring Kundeservice: Hjelper kunder ved avvik og gir råd om bruk av Posten og Brings tjenester og nettbutikker. Består av seks enheter lokalisert i Sarpsborg, Haugesund, Larvik, Kristiansand, Lørenskog og Oslo. 
  • Salg: Ansvarlig for alle kundeaktiviteter for divisjon Post i Norge og Norden. Privatkundene betjenes gjennom Posten. I privatmarkedet er landsdekkende distribusjon av post sentralt, i tillegg til salg av produkter og tjenester gjennom postkontornettet og Post i Butikk. Bedriftskunder betjenes gjennom Bring Mail. I bedriftsmarkedet er hovedproduktene og tjenestene distribusjon av adressert og uadressert post.
  • Seks regioner: Utvikler og drifter Postens fysiske nettverk. Nettverket omfatter produksjon og distribusjon av brev og postreklame samt betjening av alle postadresser i Norge både for privatpersoner og bedrifter. Drifter totalt ni terminaler for brevproduksjon, og har ansvaret for det landsdekkende nettet av postkontor og Post i Butikk.
  • Digipost: Postens digitale postsystem, der alle norske virksomheter og privatpersoner kan sende og motta digitale brev.
  • Bring Citymail Sverige: Spesialister på distribusjon av post og småpakker som går i postkassen. Hjelper bedrifter å kommunisere og bygge relasjoner med kundene sine på en effektiv måte gjennom postkassen. Selskapets medarbeidere når mer enn 2,5 millioner postkasser i Stockholm, Göteborg, Malmö, Mälardalen og Gotland. Dette utgjør 54 prosent av alle Sveriges husholdninger og virksomheter.
  • Bring Dialog: Bistår bedrifter med å utvikle og pleie sine kunderelasjoner gjennom kundedialog.