Logistikk Norge

Bring er Norges ledende logistikkaktør og leverer integrerte, industrialiserte og effektive logistikkløsninger til det norske markedet.

PNO-om-virksomheten-Logistikknorge

Bring:

  • Utvikler og leverer konsernets totaltilbud for logistikksegmentet i Norge.
  • Logistikk Norge driver alle nasjonale pakke- og godsterminaler, og frakter post, pakker og gods
  • Har ansvar for fly- og hovedpostgangsnettet.
  • Bring har virksomhet i Storbritannia, Nederland, Sentral-Europa og i Hongkong.

Forretningsområder:

  • Regionene: Fire regioner driver pakke- og godsterminalene i Norge. Frakter post, pakker og gods nasjonalt og lokalt. Ansvar for hovedpostgang og linjetrafikker i Norge med bil, tog og fly
  • Offshore & Energy: Bransjesatsing innen offshore- og prosjektlogistikk
  • Bring International: Ansvar for internasjonale linjetrafikker og korridorer, og tjenesteområde Air & Sea. Har også ansvar for Brings internasjonale godsvirksomhet utenfor Norden
  • Bring Frigo Norge: Tilbyr logistikkløsninger for næringsmidler. Ledende innen temperaturregulert logistikk
  • Bring Warehousing: Tilbyr tredjepartslogistikk og lagringsløsninger for alle typer produkter