Logistikk Norden

Divisjon Logistikk Norden er ansvarlig for all logistikkvirksomhet i Sverige, Danmark og Finland.

PNO-om-virksomheten-Logistik-norden
  • Bring tilbyr et bredt spekter av lokale, nasjonale, nordiske og internasjonale logistikktjenester.
  • Divisjonen skal etablere, videreutvikle og drifte nettverk for pakker og gods i de nordiske landene og bygge en sterk posisjon i Sverige, som er et naturlig knutepunkt for logistikk inn og ut av Norden.

Forretningsområder

  • Pakker og ekspress: Hele tjenestespekteret innen frakt av pakker, budtjenester og hjemlevering.
  • Frigo: Logistikkløsninger for næringsmidler som krever temperaturregulert logistikk.
  • Stykk- og partigods: Har hele tjenestespekteret innen frakt av stykk- og partigods.
  • Warehousing: Tilbyr tredjepartslogistikk og lagringsløsninger.
  • Supply Services: Fjerdepartslogistikk.