Vår virksomhet

VÅR VIRKSOMHET: Organisasjonen består av fire divisjoner og tre konsernstaber. Divisjonene Post, E-handel, Logistikk Norge og Logistikk Norden har markedsansvar innenfor sine områder. Konsernstabene består av Økonomi/ Finans/IT, HR/HMS og Kommunikasjon.

 • PNO-noRG

  Post

  Divisjon Post tilbyr brevpost og markedskommunikasjon gjennom fysiske og elektroniske kanaler.

  Post

 • Warehousing i Bring Frigo.

  E-handel

  Divisjon E-handel utvikler tjenester og konsepter for e-handel.

  E-handel

 • PNO-LNO

  Logistikk Norge

  Divisjon Logistikk Norge kjennetegnes av effektiv vareflyt. Divisjonen har norske, nordiske og internasjonale løsninger for pakker, stykkgods, partilast, fulloads og krevende spesialoppdrag.

  Logistikk Norge

 • PNO-LNorden

  Logistikk Norden

  Divisjon Norden etablerer, videreutvikler og drifter nettverk for pakker og gods i de nordiske landene.

  Logistikk Norden

Les om Postens merkevarer: 
Logoer under merkevarer