Lover og konsesjonskrav

Postens samfunnspålagte oppgaver, og dermed myndighetenes krav til Posten reguleres gjennom konsesjonen og lovgivning.

Posten Norge AS fikk ny konsesjon fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2016. Konsesjonen gjelder for det gjenværende enerettsområdet (lukkede adresserte brev under 50 gram) med hjemmel i postloven, og utfyllende regler i postforskriften.

Konsesjonspålagte oppgaver

Som motytelse til eneretten stiller samfunnet krav om oppfyllelse av konsesjonspålagte oppgaver. Post- og teletilsynet fører tilsyn med at selskapet oppfyller konsesjonskravene.

Leveringskvalitet

Posten Norge utfører målinger av kvaliteten på postsendinger som et ledd i å oppfylle de konsesjonspålagte oppgavene. Målingene gjennomføres av IBM Norge ved å bruke et bredt panel med frivillige. 180.000 testbrev og pakker måles, i hele Norge. I tillegg blir testsendinger automatisk registrert ved hjelp av radiosendere på Postens terminaler.

! Slik måles leveringskvaliteten

Konsesjonskrav

Produkt Konsesjonskrav Resultat 2012
A-brev, levert innen 1 dag 85 % 85,3 %
A-brev, levert innen 3 dager 97 % 99,3 %
B-brev, levert innen 4 dager 85 % 96,1 %
B-brev, levert innen 6 dager 97 % 99,7 %