Konsernledelsen

 • Tone Wille

  Konsernsjef (siden oktober 2016) Født: 1963

  Konsern_Bilde_Tone Wille_Postennorge_480x550
 • Eli Giske

  Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO)

 • Elisabeth Hegg Gjølme

  Konserndirektør Kommunikasjon (siden april 2000) Født: 1960

  Elisabeth H
 • Randi Løvland

  Konserndirektør HR og HMS (siden september 2008) Født: 1957

  Konserndirektør HR fra september 2008
Født: 1957
Tidligere stillinger: Transportdirektør og informasjonssjef
i Posten Norge, divisjonsdirektør
og strategisjef i Bravida Oslo og Akershus AS,
fagforeningsleder i Den norske Postorganisasjon.
Utdannelse: Postutdannet
 • Morten Stødle

  Konserndirektør IT (siden oktober 2016)

 • Gro Bakstad

  Konserndirektør divisjon Post (siden september 2012) Født: 1966

  GRO BAKSTAD
Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO) fra august 2006
Født: 1966
Tidligere stillinger: Økonomidirektør i Posten, finansiell rådgiver i Procorp, økonomidirektør i Ocean Rig
Utdannelse: Siviløkonom og statsautorisert revisor
 • Tore K. Nilsen

  Konserndirektør divisjon Logistikk Norge (siden oktober 2012) Født: 1957

  TORE K. NILSEN
Konserndirektør, divisjon Distribusjonsnett
fra 1. mai 2008
Født: 1957
Tidligere stillinger: Konserndirektør Securitas
og divisjonssjef for Security Service Europe
Utdannelse: Politi
 • Thomas Tscherning

  Konserndirektør Logistikk Norden (siden november 2014). Født: 1961

  Tscherning
 • Gunnar Henriksen

  Konserndirektør divisjon E-handel (siden november 2012) Født: 1959

  Gunnar Henriksen, leder for divisjon E-handel