Vår strategi

Postens konsernstrategi handler om å utvikle en kundeorientert, nordisk, integrert og industrialisert post- og logistikkvirksomhet.

 • Konsernet skal utvikle ledende posisjoner i alle de nordiske landene innenfor valgte tjenesteområder. Vi skal tilby nordiske løsninger til kunder i det nordiske markedet.
 • Konsernets verdikjeder skal reduseres i antall og integreres i ett distribusjons- og terminalnettverk med en koordinert kundefront. Informasjon om produkter og kapasitet skal være tilgjengelig i hele verdikjeden på tvers av geografi og organisatorisk enhet.
 • Konsernet skal skape økt kundeverdi og konkurransekraft gjennom standardisering, utvikling av modulbaserte løsninger, industriell skreddersøm og kontinuerlig forbedring.

 

Hovedmål og strategier

Hovedmålene tar utgangspunkt i de krav og mål som er satt for virksomheten, og er:

 • fornøyde kunder
 • ledende markedsposisjoner
 • lønnsom vekst og konkurransedyktig verdiutvikling
 • attraktive arbeidsplasser og godt arbeidsmiljø

 

Posten har definert følgende konsernovergripende og felles utfordringer for å utvikle konsernets forutsetninger og evner til å oppnå konsernets hovedmål:

 • Sterkere kundeorientering og «vinne kundens hjerte»
 • Styrke kryssalg og synergiuttak
 • Industrialisering og kontinuerlig forbedring
 • Ledende miljøposisjon som konkurransefortrinn
 • Attraktiv arbeidsplass, ledende innen HMS
 • Kommunisere med markedet gjennom to merkevarer, Posten og Bring