Postens historie

Den 17. januar 1647 ble Postverket opprettet av Hannibal Sehested – dansk stattholder i Norge. Nederlenderen Henrik Morian fikk enerett til å drive Postverket mot en årlig godtgjørelse.

Postmuseet på Maihaugen.

Milepæler i Postens historie

 • 2016: Ny postlov trer i kraft 1.1.2016. Fra samme tid åpnes det norske postmarkedet for full konkurranse.
 • 2016: Fra mars 2016 avvikler Posten Norge brevomdeling på lørdager.
 • 2015: Posten Norge selger sine aksjer (40%) i Evry ASA
 • 2015: Ny postlov vedtatt av Stortinget
 • 2015: Samferdselsdepartementet tildeler Posten Norge midlertidig konsesjon fra 1.1. 2016
 • 2014: Postens digitale postkasse; Digipost, valgt som leverandør av digital post for det offentlige.
 • 2014: Antall innleveringspostkasser i Norge reduseres fra 20.000 til 15.000
 • 2014: Byggestart for Posten og Brings nye logistikksenter på Alnabru.
 • 2013: Posten åpner 150 nye Post i butikk.
 • 2013: Posten og DNB viderefører avtalen om levering av banktjenester på postkontor og Post i butikk.
 • 2012: Stortinget behandler postmeldingen og åpner for at Posten kan legge om ytterligere 149 postkontor til Post i Butikk. Postens bankplikt opphører.
 • 2011: Postens digitale postkasse, Digipost, lanseres
 • 2010: Postens Østlandsterminal på Lørenskog blir offisielt åpnet av Kong Harald
  Posten-eide ErgoGroup AS slås sammen med EDB Business Partner ASA (som senere skifter navn til EVRY ASA)
 • 2012: Posten legger om 149 postkontor til Post i Butikk etter at Stortinget gir klarsignal. Endringen fører til at det i løpet av 2013 og 2014 vil gjenstå 30 postkontor i Norge, mens antall Post i Butikk øker til cirka 1400.
 • 2012: Posten oppretter en egen divisjon for e-handel for å ta en ledende nordisk posisjon i dette sterkt voksende markedet.
 • 2011: Bring Frigo kjøper Coldspeds svenske fryselagervirksomhet av Schenker AB.
 • 2011: Norges nye digitale postsystem, Digipost, blir åpnet 4. april.
 • 2011: Posten Norge kjøper de svenske logistikkforetakene Ytrans og Intertranspedia.
 • 2011: Posten Norge kjøper Toms Transport & Budservice, som skal bli en del av Bring Express.
 • 2011: Samferdselsdepartementet forlenger Postens konsesjon med ett år til 31. desember 2012.
 • 2010: Nytt postkontorkonsept lanseres for å tilpasse postkontorene til nye kundebehov og mindre trafikk.
 • 2010: 29. januar åpner Postens Østlandsterminal – og Kong Harald står for den offisielle åpningen.
 • 2009: Mer brev og post overføres fra veitransport til jernbane. Brev og pakker fra Oslo – Bergen flyttet til jernbanen.
 • 2009: Posten kutter ut reklamedistribusjon på fredag og lørdag for å tilpasse kapasiteten til volumfall.
 • 2009: Systematisk HMS-satsing gir innsparinger på fremtidige pensjons- og forsikringsavtaler tilsvarende 100 millioner kroner årlig.
 • 2009: Bring setter opp eget godstog mellom Oslo og Rotterdam – og oppnår store miljøgevinster av å flytte transportene fra vei til bane.
 • 2009: Bring Citymail Danmark innstiller postdistribusjon i København.
 • 2008: Lanserer ny merkevare, Bring, og moderniserer Posten-logoen.
 • 2008: Starter omlegging av 124 postkontor til Post i Butikk etter klarsignal fra Stortinget.
 • 2008: Bring Citymail ekspanderes geografisk i Sverige til 52% husstandsdekning.
 • 2007: Posten kjøper den svenske transport- og logistikkgruppen Transflex.
 • 2007: Grunnsteinen for Østlandsterminalen og Robsrud i Lørenskog legges ned av samferdselsminister Liv Signe Navarsete og konsernsjef Dag Mejdell.
 • 2007: ErgoGroup kjøper Bekk Consulting.
 • 2006: ErgoGroup kjøper norske Allianse ASA og svenske SYSteam.
 • 2005: Posten inngår ny ­avtale med DnBNOR/Postbanken om formidling av banktjenester fram til 2013.
 • 2005: Posten kjøper Frigoscandia, OptiMail AB og etablerer CityMail i Danmark.
 • 2004: Posten kjøper Nor-Cargo.
 • 2003: Postmuseet flyttes til Maihaugen på Lillehammer.
 • 2002: Stortinget omgjør Posten til rent aksjeselskap 1. juli: Posten Norge AS.
 • 2002: Posten kjøper CityMail og tar opp konkurransen på det svenske postmarkedet.
 • 2001: Posten SDS omorganiseres og endrer navn til ErgoGroup.
 • 1998-2000: Posten kjøper budbilfirmaet TSI og blir størst i Norden på ekspress. Fra 2003 omprofilert til Box.
 • 2000: Posten kjøper OSC/Wajens og vil satse på ­tyngre gods.
 • 2000: Postens planer for omlegging av postkontor til Post i Butikk blir godkjent av Stortinget.
 • 1996: Posten går fra å være forvaltningsbedrift til å bli statsaksjeselskap 1. desember med «begrenset ansvar»: Posten Norge BA.
 • 1995: Postbanken etableres som frittstående bankvirksomhet etter sammenslåing av Postbanken og Postgiro.
 • 1995: Statens Datasentral (SDS) kjøpes av Posten, fusjoneres med Postens Datasentral og får navnet Posten SDS (nå Evry).
 • 1984: Overgang fra innholdsbasert klassifisering av brevpost til prising etter fremsendingstid; A-, B- og C-post.
 • 1976: Oslo postterminal og Postgirobygget tas i bruk. Bygges om i 2003.
 • 1968: Postnummer innføres for å kunne håndtere store postmengder
 • 1952: Ny postkasselov definerer at alle skal ha postkasse.
 • 1950: Norges Postsparebank opprettes.
 • 1943: Norge får postgiro.
 • 1920: Første offisielle flyrute åpnes, og Posten er med.
 • 1903: Den første frankeringsmaskinen blir tatt i bruk. Den var en norsk oppfinnelse.
 • 1893: Hurtigruten etableres til Nord-­Norge, og Posten er med om bord.
 • 1885: Landposttjenesten etableres.
 • 1871: Ny postlov innfører forenklet prissystem med innenlands porto, postbokser på postkontorene og postkasser på adressatenes dører.
 • 1872: Postkortet introduseres.
 • 1855: Første telegraflinje mellom Christiania og Drammen. Der telegraflinjene sluttet, overtok Posten.
 • 1855: Det første norske frimerket blir utgitt.
 • 1854: Posten er med ved etableringen av den første jernbanen fra Christiania til Eidsvoll. Jernbaneloven fra 1848 la til grunn at posten skulle sendes med jernbanen og at poståpneriene skulle legges til stasjonene.
 • 1827: Pakkeposttjenesten blir formelt innført.
 • 1827: Postverket blir landets første dampskipsreder ved anskaffelse av «Constitutionen» og «Prinds Carl» for å bedre postgangen langs kysten og til utlandet.
 • 1814: Norge har 25 postkontor, 6 postekspedisjoner og 97 poståpnerier.
 • 1758: De fleste «postbøndene» får lønn, og ordningen med poståpnerier blir formalisert.
 • 1719: Staten overtar ansvaret for Postverket.
 • 1647: Postverket opprettes.

Digitaltmuseum