Din neste arbeidsgiver?

Seks gode grunner til å velge Posten Norge som din arbeidsgiver.

  • Spennende konsern. Posten Norge AS er inne i en svært spennende tid som konsern. Ingen norske selskaper har de siste årene gjennomført større endringsprosesser enn Posten. Målet er å bli det beste post- og logistikkselskapet i Norden.
  • Gode karrieremuligheter. Konsernet jobber systematisk for at dyktige medarbeidere skal få utvikle seg gjennom nye jobbmuligheter. Alle ledige stillinger utlyses internt. Ledertalenter og erfarne ledere blir vurdert i årlige Leder Reviews for å sikre at dyktige ledere kan gjøre karriere i hele konsernet. De kan også delta på kurset talent og ledermobilitet.
  • Gode utviklingsmuligheter. Alle ansatte har to årlige medarbeidersamtaler (plan, ledelse, utviklings- og styringssamtaler) med sin leder. Som medarbeider får du tydelige tilbakemeldinger og mål for ditt arbeide. Du kan gi tilbakemeldinger og flagge dine ambisjoner og utviklingsbehov.  Konsernet har anerkjente lederprogrammer for alle ledernivåer; Tryggere som leder, Postens Mellomlederprogram og Postens Topplederprogram. Medarbeidere har også mulighet for å øke sin kompetanse gjennom kurs og kompetanseprogram som ligger tilgjengelig på konsernets egen kurskanal Akademiet. Den beste utviklingen sikres imidlertid i den daglige jobben sammen med de andre flinke lederne og medarbeiderne i konsernet.
  • Mulighet for å ta fagbrev. Konsernet har nære samarbeidsavtaler med aktører i offentlig fagopplæring. Eksempler på fagbrev i konsernet er salgsmedarbeider, yrkessjåfør og logistikkoperatør. Du må ha vært ansatt i konsernet i 5 år før du kan ta fagbrev.
  • Godt arbeidsmiljø. Postens årlige medarbeiderundersøkelse viser at jobbtrivselen er god og stadig blir bedre.
  • Konkurransedyktige betingelser. Posten har gode pensjons- og personalforsikringsordninger. Konsernet er konkurransedyktig på lønn og øvrige betingelser og ansattgoder.