Utbyttepolitikk

Regjeringen legger til grunn at utbyttepolitikken for Posten Norge AS skal innebære et forventet utbytte på 50 prosent av konsernoverskuddet etter skatt. Før det årlige utbyttet fastsettes, skal det foretas en selvstendig vurdering av konsernets økonomiske situasjon og framtidsutsiktene.

Utbytte i 2013

Posten utbetalte i 2013 et utbytte på MNOK 254.

 

 

Utbytte siste år fra regnskapsåret:

  • 2013: 254
  • 2011: 138
  • 2012: 276