Finansieringsstrategi

Posten har som mål til enhver tid å finansiere sin virksomhet så gunstig som mulig.

Gunstig finansiering innebærer lavest mulig margin, færrest mulig covenants (begrensninger) i låneavtalene og lang løpetid. Før hver enkelt finansiering gjør Posten en analyse av hvilke finansieringsmarkeder som til enhver tid er mest attraktive, da dette varierer over tid.

Prioritering av kapitalkilder

Ulike markeder kan ha betydelige forskjeller når det gjelder lave marginer, covenants og løpetider. Det er derfor viktig at Posten prioriterer hvilke kapitalkilder som utgjør den gunstigste totale finansieringspakken.