Konsernets finanspolicy

Konsernet skal benytte seg av et begrenset antall aktører i finansmarkedet som tilbyr finansielle tjenester som dekker konsernets behov.

Konsernstab Finans har ansvaret for å velge antall aktører ut fra strategiske kriterier, aktørenes soliditet (kredittrating) og behovet for å sikre konkurransedyktige priser på tjenestene.

Konsernet skal til enhver tid ha tilstrekkelig tilgang til kapital til samlet å dekke:

  • Normale svingninger i driftens likviditetsbehov
  • Refinansieringsrisiko
  • Normal ekspansjonstakt uten at enkeltprosjekter utløser særskilte finansieringstiltak. Det vil si tilstrekkelige rammer til å kunne realisere konsernets vedtatte strategier.

 

Obligasjonslån 2015 - dokumenter

 

varselikon Les om Postens kapitalstruktur

 

varselikon Les om Postens finansstrategi