Finans

FINANSIELL INFORMASJON: På disse sidene finner du viktig finansiell informasjon om Posten Norge AS: Finansielle rapporter, presentasjoner og annen nøkkelinformasjon.

Posten Norge hadde et resultat før skatt på 151 mill. kroner i 2015. Omsetningen økte med 2,7 prosent til 25 074 mill. kroner. Som følge av nedgangskonjunkturen i Norge, og sterkt og tiltagende fall i brevvolumene, ble konsernets resultat i 2015 svakere enn ventet.

Posten Norge hadde i 2015 tidenes laveste sykefravær på 6 prosent. 559 flere medarbeidere er på jobb i dag sammenlignet med i 2006. Nedgangen i sykefraværet gir ikke bare flere medarbeidere på jobb, men også store økonomiske besparelser for konsernet.

Miljøregnskapet for 2015 viser stor fremgang. Konsernet reduserte utslippet med 6 prosent fra 2014 til 2015 (28.658 tonn CO2e). Reduksjonen er oppnådd på bakgrunn av gjennomførte klimatiltak og effektivisering av transporter.

Les Års- og bærekraftrapporten for 2015 her

Skjermbilde 2016-03-18 kl